stockholm by night Har du registrerat dig? registrera!
Glömt Lösenordet?
användarnamn:s lösenord:

HuvudsidorTextarkivKaraktärIngame-arkiven######
NyheterFöreningSpelledningKalendariumLänkar


Status

[[STATUS ANVÄNDS INTE LÄNGRE IN GAME. DETTA DOKUMENT EXISTERAR FRÄMST SOM BAKGRUNDSINFORMATION.]] 

Statusen Statusen är delad i fem steg i lajvet. Nedan finner du grupperna med konceptuella idéer om vilka som är medlemmar beskrivna. Dessa är dock inte statiska, utan påverkas ytterst av hur din karaktär handlar. Prata ihop dig med de spelare som är med i samma grupp som din karaktär tillhör och red ut relationer mellan spelare. Se även till att prata samman er om andra saker såsom gemensam historia.

Överharpy tillsätts med förtroende av fursten, och hon/han tillsätter sedan ev. underharpyor. Titeln existerar ingame. Statusklasserna är däremot INTE uttalade ingame. Det är harpies som avgör din karaktärs status, utifrån en bedömning om din karaktärs ställning inom Camarillan.

Vilka statusklasser finns det och vilka ingår i dessa?

Jagade #Blodsjagade

Oberoende #Klansförvisade #Anarker #Klanlösa #Oberoende

Utbölingar #Klansförvisade #Anarker #Klanlösa #Misstroendeförklarade individer

Accepterade #Besökande neonater #Bofasta neonater #Vice klanledare

Respekterade #Titelbärare #De med farligt rykte

Hovet #Besökande ancillae #Besökande primogener och titelbärare #Bofasta ancillae #Harpyor #Äldre oberoende

Nobla #Bofasta primogener #Besökande furstar #Besökande äldre #Överharpyor #Seneschaler och kansler #Bofasta äldre #Fursten #Arkoner #Justiicarer

Hur skall min karaktär respektera de andra statusklasserna?

Oberoende & Anarker Din karaktär lever utanför spelet, vem som helst kan göra vad som helst mot dig och komma undan inom Camarillans regler. Här gäller det verkligen att vara stark eller smart för att överleva!

Utbölingar Utbölingar: Karaktärer på samma nivå som dig. Accepterade: Bör visa viss respekt mot dem. Respekterade: Du bör respektera dem. Hovet: Deras ord är av vikt.. Nobla: Deras ord fäller liv nere på denna nivån

Accepterade Utbölingar: Du blir behandlad med respekt från dem. Accepterade: Karaktärer på samma nivå som dig. Respekterade: Bör visa viss respekt mot dem. Hovet: Du bör respektera dem. Nobla: Deras ord är av vikt.

Respekterade Utbölingar: Du kan lätt ignorera dem. Accepterade: Du blir behandlad med respekt från dem. Respekterade: Karaktärer på samma nivå som dig. Hovet: Bör visa viss respekt mot dem. Nobla: Du bör respektera dem.

Hovet Utbölingar: Du kan förolämpa dem och komma undan med det. Accepterade: Du kan lätt ignorera dem. Respekterade: Du blir behandlad med respekt från dem. Hovet: Karaktärer på samma nivå som dig. Nobla: Bör visa viss respekt mot dem.

Nobla Utbölingar: Du kan behandla dem som skit. Accepterade: Du kan förolämpa dem och komma undan med det. Respekterade: Du kan lätt ignorera dem. Hovet: Du blir behandlad med respekt från dem. Nobla: Karaktärer på samma nivå som dig.
Camarilla.se behandlar ej verkliga händelser. Sida har med lajvet Stockholm by Night att göra och är en del av ett levande rollspel.
Alla likheter med verkliga personer är påhittade.

kontakta spelledningen - spelledningen@camarilla.se
Kontakta styrelsen via sbn.styrelsen@gmail.com
Föreningen Stockholm by Night
bankgiro 5787-4000
org.nummer 802415-8134