stockholm by night Har du registrerat dig? registrera!
Glömt Lösenordet?
användarnamn:s lösenord:

HuvudsidorTextarkivKaraktärIngame-arkiven######
NyheterFöreningSpelledningKalendariumLänkar


Kostnader för Freebiees

Freebies är dom poäng du kan använda under karaktärens skapande. Dom poäng du inte använvänder vi skapande går förlorade, och kan inte heller konverteras till Xp. Förändringar i fördelningen av freebies på karaktärsbladet får inte ändras efter att spelledare har godkänt karaktären.


Här följer en lista med kostnaden för freebiees, samt hur mycket freebiees man börjar med:

VampyrerGhoulsMänniskor
152121
Attributes3
Virtues2
Abilities2
Disciplines7
Backgrounds1
Willpower2
Path2
Attributes3
Virtues2
Abilities2
Disciplines10
Backgrounds1
Willpower2
Path2
Attributes3
Virtues2
Abilities2
Disciplines-
Backgrounds1
Willpower2
Path2

Människor kan ej köpa discipliner.
Camarilla.se behandlar ej verkliga händelser. Sida har med lajvet Stockholm by Night att göra och är en del av ett levande rollspel.
Alla likheter med verkliga personer är påhittade.

kontakta spelledningen - spelledningen@camarilla.se
Kontakta styrelsen via sbn.styrelsen@gmail.com
Föreningen Stockholm by Night
bankgiro 5787-4000
org.nummer 802415-8134