stockholm by night Har du registrerat dig? registrera!
Glömt Lösenordet?
användarnamn:s lösenord:

HuvudsidorTextarkivKaraktärIngame-arkiven######
NyheterFöreningSpelledningKalendariumLänkar


Regler och etik

Regler och etik

Dessa är Stockholm By Nights regler. De har skapats för att få en fungerande lajvvärld utan att krocka med det vanliga livet. Det finns en god anledning till alla regler och de flesta bör redan vara självklara. För att deltaga i lajvet måste deltagarna skriva under på att lova att följa reglererna. Många kommer att finna dessa regler självklara men det är viktigt att gå igenom dem ändå. För säkerhets skull är det obligatorisk att läsa igenom dem för att inse vårt mål med detta spel. Det är dock viktigt att vara medveten om att det till syvende och sist är spelledningens ord som gäller i sista hand!

Levande Rollspel

Stockholm By Night är ett levande rollspel, en fiktion. Allt som utspelas på varje uppsättning är inget annat än fiktivt. Alla sammanträffanden med nu levande eller döda personer, företag eller händelser är enbart tillfälligheter.

Ansvar

Det är du själv som ansvarar för ditt eget handlande. Även om vi gestaltar personer i en fantasivärld, så gäller fortfarande Sveriges lag och suntförnuft för det som egentligen händer. Du kan aldrig skylla dina överträdelser från dessa regler på rollspelandet. Har du svårigheter med att skilja världarna åt skall du inte heller spela!

Arrangörerna ifrånsäger sig allt ansvar för personskador, förlust av egendom samt
förlust av karaktär eller socialt liv som kan ha uppkommit i samband med lajvet.

Arrangörerna ifrånsäger sig allt ansvar för eventuella brottsliga handlingar som utförts utav privatpersoner eller grupper inom lajvet.

Alkoholförbud

Det är förbjudet att dricka alkoholhaltiga drycker på lajvområdet eller anlända till lajvet berusad.

Rekvisita

För alla föremål som en karaktär normalt sett inte kan få tag i smidigt måste man kunna visa ett skrifligt godkännande från spelledningen på att ens karaktär kan ha. Exempel på hur man kan visa ett skriftligt godkännande är att ha ett utdrag från en mellanlajvshandling, ett email till/från spelledningen rörande föremålet, eller ett rekvisitakort som spelledningen har skrivit. 

Vad det gäller vapenpropps tillåts aldrig några riktiga vapen utan enbart lajvpropps, skumattrapper, tömda softariguns eller leksakspistoler. Alla vapen och replikor måste godkännas av spelledningen innan lajvet. Vid bruk av rekvisita så måste du visa särskild respekt för dina medspelare samt ta ansvar för ditt handlande. Visa inte heller några vapenrekvisita utanför lajvområdet! Kommer det fram att någon har viftat med vapenrekvisita ute på stan på så vis att det kan kopplas samman med lajvet så kommer denna person att avstängas omedelbart. Vi vill inte att några olyckor sker för er eller någon annan, så respektera dessa regler extra noga.

Åldersgräns

Varje spelare är själv ansvarig för sitt eget handlande och kan aldrig skylla ifrån sig ansvaret på Stockholm By Night. Av denna anledning har vi valt att sätta åldersgränsen på spelare till minst 18 år. 

Vuxna teman

Lajvet har 18 års åldersgräns och spelas av vuxna spelare. Vuxna teman såsom sex, våld, rasism, förtyck, dominans/underkastelse och tvång förekommer i gestaltningen i spel. Dessa teman gestaltas i samförstånd mellan spelare, speciellt känsliga ämnen diskuteras och gås igenom i förväg. Nyckelfrasen är respect för dina medspelare; ingen ska behöva må dåligt när spelet är slut och ingen ska behöva ställa upp på något som denne inte samtycker till. Lajvet har två säkerhetsord (läs nedan) - respektera dem!

En-karaktärsregeln

Spelare får endast under mycket särskilda omständigheter ha mer än en aktiv karaktär.

Uteslutande

De som bryter mot någon av de speltekniska eller lajvetiska reglerna riskerar att utesluts ur lajvet om spelledningen anser att det är nödvändigt, och det utan chans att få lajvavgiften återbetald då denna är en föreningsavgift och inte en evenemangsavgift.

Spelledningens Konsensus

Det är givetvis inte omöjligt att få göra undantag från dessa regler, men det måste ske under samtycke med spelledningen så att inga missförstånd sker. Som det står ovan - SL har sista ordet, även om det ordet går emot informationen som finns på www.camarilla.se. 

"Cut" och "brems"

"Cut" och "brems" är två mycket viktiga verktyg som måste användas och respekteras. Dessa termer är inlånade från lajvnorskan och syftet är att kunna meddela när samtycke inte längre finns, eller då spelet måste brytas av någon anledning.

Om du som spelare bli utsatt för något som du inte längre samtycker till eller något inträffar som innebär att spelet måste brytas, så säger spelaren "cut". Då bryts spelet för alla de som hör kommandot och dessa går av scen. Man kan med andra ord välja att bryta för alla i närheten genom att säga det högt, eller bara för ett par genom att viska det. "Cut" användes främst vid fysiska skador eller annat allvarligt.

"Brems" kan du använda för att undvika diskussioner eller handlingar som du som spelare inte vill vara del av, tex för att slippa vissa för dig känsliga scener. "Brems" till skillnad från "cut" bryter inte spelet utan spelet fortsätter och spelarna byter samtalsämne, handlande eller vad det var som frammanade "brems" .

Skador

Det är strängt förbjudet att på något som helst sätt orsaka fysisk skada eller smärta på en annan utan dennes samtycke. Var uppmärksam och diskutera hellre igenom scenen med medspelaren innan den utspelas.

Nya och oerfarna spelare

Det är de äldre och mer erfarna spelarnas skyldighet att hjälpa nya spelare in i kampanjen. Var inte lika hårda mot dem som de mer rutinerade spelarna och ta gärna med dem i era grupper eller projekt så att de snabbt känner att de blir en del av spelet. Nya spelare får på intet sätt utnyttjas med utgångspunkt av att de är okunniga i reglerna eller spelvärlden.

Rolla av

Med "rolla av" menas att träda ur sin rollgestaltning. Det är också viktigt att hålla isär verkliga livet från sin karaktär. Händelser i spelet skall stanna där. Konflikter/händelser utanför spelet skall hållas utanför spelet. Det är viktigt med god stämning utanför spel, särskilt där spelarnas rollpersoner i fråga är fiender i spel. De spelare som har svårigheter med att separera andra spelares karaktärsgestaltande från deras vanliga jag skall heller inte deltaga i levande rollspel.

Spelledningen

Arrangörerna förbehåller sig rätten att, närsomhelst, hursomhelst och vartsomhelst ändra på vadsomhelst som rör lajvet. Detta gäller speciellt regler och vem som får vara med och lajva.

Spelledningen ger gensvar utifrån hur mycket du själv engagerar dig; om du inte bekymrar dig om att arbeta för att skapa ett dynamiskt och roligt spel eller om du sällan är inne på www.camarilla.se för att hålla kontakt mellan lajven, kommer spelledningen i sin tur heller inte att engagera sig så mycket i dig. Bjud på dig själv och engagera dig, så får du mer respons från SL! 

Spelledningen för Stockholm By Night arrangerar dessa speltillfällen för spelarnas nöjes skull. Det är fullständigt acceptabelt att ha en annan åsikt om olika händelseförlopp, men det räcker att förmedla åsikten en gång till spelledningen och definitivt inte mitt under en In Character-sekvens.

Spelledningen agerar som objektiva domare i de flesta situationer och har ingen annan vinning förutom att föra vidare och utveckla spelet. Det kan ibland framkomma situationer där spelledningens agerande verkar orättvist och oförsvarbart, men utgå i dessa fall från att spelledningen vill väl, har ett högre mål och större bild av situationen. Det är oftast svårt för spelledningen att förklara eller försvara sitt agerande utan att avslöja hemligheter i plotten/intrigen eller karaktärer.

Målet med spelet

Anledningen till varför vi spelar är främst att ha kul, men också att utforska olika teman och skapa en intressant berättelse tillsammans. Målet med att lajva på SbN kan ALDRIG vara att vinna - det är en inställning som är helt oförenlig med den typ av lajv vi försöker skapa. 

Er karaktär må ha vilka mål som helst, men spelarens personliga anledning får aldrig vara hämnd, förtryck eller att på andra sätt skada sina medspelare fysiskt eller psykiskt. Finns det personer som inte gillar lajvet skall de heller inte deltaga i det.
Camarilla.se behandlar ej verkliga händelser. Sida har med lajvet Stockholm by Night att göra och är en del av ett levande rollspel.
Alla likheter med verkliga personer är påhittade.

kontakta spelledningen - spelledningen@camarilla.se
Kontakta styrelsen via sbn.styrelsen@gmail.com
Föreningen Stockholm by Night
bankgiro 5787-4000
org.nummer 802415-8134