stockholm by night Har du registrerat dig? registrera!
Glömt Lösenordet?
användarnamn:s lösenord:

HuvudsidorTextarkivKaraktärIngame-arkiven######
NyheterFöreningSpelledningKalendariumLänkar


Tremere

Från början var klan Tremere en sammanslutning av dödliga trollkarlar, som enligt utsago kom över vampyrismens hemligheter genom sina mystiska studier i ett dolt krig under medeltiden. Med hjälp av sin nya stulna existens förskansade de sig en plats i det vampyriska samhället genom att jaga ner och ta livet av en uråldrig besläktad från en bortglömd blodslinje. Detta gjorde att de fick erkännande av de andra vampyrerna samtidigt som de utvecklade sina egna magiska krafter med de nyfunna förmågor som vampyrismen innebar. De är tätt sammanhållna via sina gemensamma magiska studier och deras misstänksamhet mot alla andra klaner, något som gör dem mystiska, misstrodda och fruktade - precis som de vill ha det.

Inte alla Tremerer hade ett intresse för magi i sina dödliga liv, men den ritualistiska strukturen i klanen fogar snabbt in alla nya rekryter i en strikt hierarki. Ockulta läror från medeltiden utgör många av klanens traditioner, samtidigt som hemliga initieringsriter skiljer de olika rangerna inom klanen åt. Klanen är uppdelad i olika ranger, från lärjungar (som sköter de dagliga bestyren i klanen) till regenter (som sköter klanangelägenheter i en viss stad) till överstepräster (vars styre sträcker sig över ett stort geografiskt område) till slutligen det beryktade ""The Council of Seven"" (vars medlemmar sköter om varsin kontinent). Klanens medlemmar försöker ständigt att prestera bättre än sina överordnade för att på så sätt klättra i rangerna, samtidigt som de vidhåller en strikt lojalitet till klanen och Camarillan (i den ordningen). Denna hierarkiska struktur främjar ambition samtidigt som den gör klan Tremere till den mest trångsynta och hårt strukturerade klanen inom Camarillan.

Klan Tremere består av frimurare, mystiker, häxor, New Age anhängare och antikvarier. Man rekryterar dock inte enbart från utövare av det mystiska - även politiker, finansmän, vetenskapsmän och soldater kan påträffas inom klanen. Självdisciplin, ett skarpt sinne och en drivande ambition är kvaliteter som man letar efter hos potentiella neonater. Lojalitet mot klanen och färdigheter inom det ockulta kan man ordna senare. På grund av sitt stulna blod och hemliga kunskaper i magi (vilka är så pass hemliga att det ryktas om lönnmördare från klanen som letar reda på och dödar de icke-Tremerer som lärt sig Thaumaturgi) så innehar klan Tremere en osäker plats inom Camarillan. Deras krafter och makt tillskriver dem en ovillig respekt, men det är ingen hemlighet att klanen ser till sin egen agenda framför allt annat. Ett resultat av detta är att de flesta Tremerer är duktiga manipulatörer. De erbjuder sina magiska krafter i utbyte mot tjänster som de sedan åkallar för att förskansa sig specifika politiska mål eller mystiska skatter. Deras magiska krafter gör att de kan bekämpa Camarillans många fiender, men ger dem även en oförutsägbar fördel gentemot sina allierade. Klan Tremere utövar ett lömskt inflytande över det vampyriska samhället från sina ""chantries"" (deras fästning och akademi) där de organiserar korståg och forskar fram nya ockulta förmågor.

Rollspelstips: Du har svurit en ed att upprätthålla klanens och Camarillans mål. Du kommer från en förnäm familj av magiker, och i utbyte för dina trogna tjänster får du lära dig magi och mystik. Du lyder alltid de Besläktades lagar, men arbetar jämt för att främja klanens intressen först. Eftersom okända krafter inte kan förutses och motstås, så döljer du den sanna vidden av dina egna krafter och vad din klan vet - du agerar när det behövs och innan någon hinner lista ut dina planer. Du har en stark vilja som gör det möjligt att ta dig an svåra uppdrag för att lyckas. Andra vampyrer kanske inte förstår eller litar på dig men det passar dig fint - du har andra planer.

Discipliner: Auspex, Dominate, Thaumaturgy

Nackdel: Efter sin omfamning tvingas alla nya Tremerer att dricka ur en bägare som innehåller blod från sju av klanens Äldre. Denna mixtur gör att neonaten blir ett stegs blodsbunden till de Äldre, och genom dem, till hela klanen. En Tremere som misslyckas med sina uppgifter eller inte lyder order kan tvingas att dricka igen från bägaren och således bli ännu ett steg närmre total lydnad mot klanen. En Tremere som inte råkar rapportera till sina överordnade eller som inte lyckas fullfölja sina åligganden, kan även räkna med att bli hårt ansatt av sina överordnade. Medlemmar av klanen som inte kan dra sitt eget lass, upptäcker snart att de är förbrukningsvaror.

Under sin korta existens har experimentlusta och maktutövande gjort att klanen skaffat sig många fiender hos andra klaner; särskilt klan Gangrel, Nosferatu och Assamite är kända för att hysa ett intensivt ogillande mot klan Tremere.

Stockholm by Night

I Stockholm by Night är antalet tillåtna Tremere-karaktärer begränsat och vi rekommenderar nya spelare att betänka andra klaner.

Klanen har av tradition haft Observatorielunden som sina jaktmarker.
Camarilla.se behandlar ej verkliga händelser. Sida har med lajvet Stockholm by Night att göra och är en del av ett levande rollspel.
Alla likheter med verkliga personer är påhittade.

kontakta spelledningen - spelledningen@camarilla.se
Kontakta styrelsen via sbn.styrelsen@gmail.com
Föreningen Stockholm by Night
bankgiro 5787-4000
org.nummer 802415-8134