stockholm by night Har du registrerat dig? registrera!
Glömt Lösenordet?
användarnamn:s lösenord:

HuvudsidorTextarkivKaraktärIngame-arkiven######
NyheterFöreningSpelledningKalendariumLänkar


Karaktärsskapande

MÄRK: När du skapat ett konto på www.camarilla.se måste vi i spelledningen först godkänna kontot och sedan ge dig tillåtelse att skapa en karaktär. Först då kan du skapa karaktär. Du kommer inte att få några mail som bekräftar detta och det får inte vi heller, utan du måste meddela oss både efter att du har skapat konto/karaktär, antingen på Facebook eller via spelledningsmejlen.

Räkna med att det kan dröja ett tag innan vi hinner godkänna/kontrollera ditt konto/karaktär!

Hur skapar jag en karaktär?

Låt oss börja med att förtydliga begreppen Bakgrund och Karaktärsblad. Bakgrund är din karaktärs liv förkortat till en liten berättelse. Den skall inte bara inkludera viktiga händelser för din karaktär utan även en kort beskrivning på din karaktärs psyke och personlighet. Den skall också innehålla typiska saker din karaktär skulle kunna säga och göra, tillsammans med andra egenskaper som får den roll du ska gestalta att få lite mer liv. Mycket viktigt är att du för en dialog med spelledningen om din karaktär, det är en av grundförutsättningarna för att du skall kunna göra en korrekt karaktär samt få hjälp när problem uppstår. OBS! Alla räknas ha 0.5 poäng i Kindred Lore. Vill man veta mer än det absolut grundläggande om vampyrer (drick blod, akta dig för eld, typ...) måste man köpa mer i Lore Kindred.

Detta är ett neonatlajv. Du kan spela neonat eller ghoul till en spelad karaktär. Karaktär görs i samråd med SL, antingen efter att du har mailat ett koncept eller efter att du kontaktat oss direkt. Se nedan för mer info:  

Lathund:

1. Skicka ett konceptuellt förslag på karaktär till spelledningen (spelledningen@camarilla.se, eller annat medel). Om du vill ha hjälp med detta hjälper spelledningen gärna till.

2. Tänk igenom karaktären och skriv en bakgrundshistoria enligt nedan.

3.Spelledningen kommer att vilja träffa dig på en fika och diskutera ditt karaktärsförslag. Då skapar man ett karaktärsblad med stats tillsammans, som speglar det du har skrivit i bakgrundshistorien. Generellt sett är det inte tillåtet för en ny karaktär att ha värden som är högre än nivå 3 (***).

4. Alternativet "Skapa ny karaktär" kommer att dyka upp när när någon spelledare har godkänt ditt karaktärskoncept. Fyll i ditt karaktärsblad enligt var som bestämdes när du träffade spelledningen.

4. Spelledningen tittar på karaktärsbladet, och om allt är som det ska så godkänns din karakär och du får spela med den.

Personlighet

Det är bra att så tidigt som möjligt få en bild av karaktärens personlighet. Tankesätt, värderingar, vanor, quirks ect. 

En bra regel att utgå ifrån är att låta rollen ha minst lika många dygder som tillkortakommanden. 

Karaktärsblad

Karaktärsbladet är det blad där din karaktärs rent fysiska data står tillsammans med nivåer för discipliner och influenser mm. Obs - På ditt karaktärsblad finns det något som heter bakgrunder som inte skall blandas ihop med Bakgrund som jag skrivit i kapitlet ovan, utan detta är de statistiska värdena som representerar dina kontakter i utmaningar, resurser och pengar mm.

Att ha nivå 5 i en färdighet/disciplin/bakgrund tillåts inte vid karaktärsskapandet. Nivå 4 måste motiveras mycket väl och godkänns vanligtvis inte. 

Det rekommenderas att man skapar sin karaktär med åtminstone 2, gärna 3, i Willpower.

Bakgrunden

En bakgrundshistoria bör mailas tillsammans med karaktären. Bakgunden behöver innehålla: Födelsedatum, sysselsättning, personlighet, åsikter, tema/motiv. Lite andra saker som kan vara bra att tänka på: Klädsel och rekvisita/Personlighetsdrag/Värderingar/Mål/Politik/Fruktan/Saknar hos livet/Haven/Olagligt/vänner/fiender/Tjänare/Mänsklig familj/Legitimation/Invigningen/Sire/Avkomma/Klanfördomar/Hemlig vetskap/Bakgrund
Camarilla.se behandlar ej verkliga händelser. Sida har med lajvet Stockholm by Night att göra och är en del av ett levande rollspel.
Alla likheter med verkliga personer är påhittade.

kontakta spelledningen - spelledningen@camarilla.se
Kontakta styrelsen via sbn.styrelsen@gmail.com
Föreningen Stockholm by Night
bankgiro 5787-4000
org.nummer 802415-8134