stockholm by night Har du registrerat dig? registrera!
Glömt Lösenordet?
användarnamn:s lösenord:

HuvudsidorTextarkivKaraktärIngame-arkiven######
NyheterFöreningSpelledningKalendariumLänkar


Freebies vs Xp

Freebies Freebies är dom poäng du kan använda under karaktärens skapande. Dom poäng du inte använvänder vid skapande går förlorade, och kan inte heller konverteras till Xp. Förändringar i fördelningen av freebies på karaktärsbladet får inte ändras efter att spelledare har godkänt karaktären.

Xp Xp är erfarenhetspoäng eller kanske mer beskrivande som utvecklingspoäng. Saker man kan få poäng för är närvaro/dagbok. Man kan också få så kallade "arrangörs-XP" om man tar ansvar för ett av säsongens lajv och gör något extra av det; rekvisita, musik, scener, särskild inredning och så vidare. Man kan få ett (1) arrangörs-XP per säsong. 

 Viktigt att komma ihåg är att Xp bara delas ut till föreningens medlemmar. Så betala medlemsavgiften! 

Dagboken Dagboken är ett bra redskap för att redovisa allt som din karaktär har kokat ihop, som kan generera Xp. Ta som regel att skriva något i dagboken efter varje lajv. Även om inget spännande hände för din karaktär under lajvet så kan det vara bra att skriva att man var där åtminstone - det hjälper SL att få en översikt av hur lajvet och spelet fortskrider.

Hjälp spelledare Har ni saknade XP på karaktärsbladet så kan det vara bra att kontakta en spelledare om det, men observera att det kan ta upp till en vecka att registrera det på intranätet. 

Undvik Att påpeka och övertala en spelledare om att du tycker att du förtjänar Xp utöver det normala. Spelledningen vill inte ha denna typ at påtryckningar utan vill kunna i lugn och ro överlägga och se över alla i allmänhet, och göra en juste bedömning som inte bara gäller dem som frekvent talar med spelledare.
Camarilla.se behandlar ej verkliga händelser. Sida har med lajvet Stockholm by Night att göra och är en del av ett levande rollspel.
Alla likheter med verkliga personer är påhittade.

kontakta spelledningen - spelledningen@camarilla.se
Kontakta styrelsen via sbn.styrelsen@gmail.com
Föreningen Stockholm by Night
bankgiro 5787-4000
org.nummer 802415-8134