stockholm by night Har du registrerat dig? registrera!
Glömt Lösenordet?
användarnamn:s lösenord:

HuvudsidorTextarkivKaraktärIngame-arkiven######
NyheterFöreningSpelledningKalendariumLänkar


Ghouler

Bilden av en vampyr känns inte riktigt komplett utan en slavaktigt lojal människotjänare. Dracula hade Renfield, och i World of Darkness kallas motsvarigheten för ghouler, som vi har försvenskat till blodstjänare, eller helt enkelt tjänare. Ghoulens vampyriske mästare/mästarinna kallas för dess Domitor.

Ghouler har många olika användningsområdet. Många vampyrer har dem som hjälp för att utföra ärenden dagtid och för att sköta ens intressen i den mänskliga världen. Ofta fungerar de som personliga betjänter och passopper. Ibland får de hämta hem offer för sina mästare att äta av. Ibland används de som livvakter. Ibland som blodpåsar, ibland som slagpåsar. Och ibland används de bara som ovanligt tåliga leksaker för vampyrens sadistiska lustar och experiment.

En ghoul skapar man genom att mata en människa eller ett djur med minst 1 Blood Point (BP) av sin vitae (vitae = vampyrblod). Ghoulen kan då använda denna vitae för att läka skador, bli starkare eller snabbare, samt i begränsad utsträckning använda discipliner. Vampyrblodet gör även att ghoulens åldrande avstannar. Så länge ghoulen har 1 BP vitae i sin kropp så kommer den inte att bli äldre. Vissa discipliner kräver dock att man spenderar blod för att de ska kunna användas, vilket kan vara problematiskt för ghoulen som har ett begränsat "förråd" av vampyrblod i sig. En ghoul utan blod kan alltså inte använda discipliner som exempelvis Celerity, då den kräver blod.

En ghouls kropp förbrukar automatiskt 1 BP/månad. Det betyder att vampyren måste mata sin ghoul med minst 1 BP/månad, annars upphör den att vara en ghoul - behovet av blod falnar dock inte helt förrän efter 18 månader). Det finns alltså spår kvar av vampyrens magiska blod (den är trots allt en magisk varelse) i hela 18 månader efter att ghoulen fick blod senast. När denna tid har gått och spåren försvinner kommer all latent ålder att återvända till ghoulen. En ghoul som har tjänat sin vampyr i 70 år kommer alltså att åldras dessa 70 år väldigt snabbt när dess vitae tar slut - det tar bara 24 timmar för åren att komma ikapp. Har ghoulen levat längre än vad en människa bör leva (säg att den har varit ghoul i 120 år) så kommer ghoulen att förvandlas till damm när spåren efter vampyrens blod försvinner helt.

Eftersom vitae är starkt beroendeframkallande på samma sätt som nikotin eller heroin så har de flesta ghouler även en blood addiction, och försöker ofta övertala sin Domitor att mata dem oftare än 1 gång/månad.

Den regelbundna matningen gör att i princip alla ghouler är trestegsblodsbundna (se texten om Blodsbandet). Eftersom blodsbandet framskapar så starka känslor av kärlek och lojalitet till vampyren anses det inte vara ett maskeradbrott att låta ghoulen få veta att vampyrer existerar. Man antar att vampyren kan kontrollera sin ghoul och se till att den inte skvallrar. Ghouler är också den enda typ av människor som brukar tillåtas delta när vampyrer träffas.

Ghoulers status

De flesta vampyrer betraktar en ghoul som en ägodel tillhörande Domitorn. Att skada någons ghoul jämförs med att repa dess bil. Mycket få betraktar ghouler som jämlika med vampyrer. De flesta förväntar sig inte att ghouler ska utföra tjänster åt någon annan än sin Domitor, däremot förväntas ghouler uppträda med respekt och underdånighet gentemot alla vampyrer.

En ghouls status speglas dock i viss mån av Domitorns status. En ghoul till Furstinnan skulle förmodligen behandlas bättre än en Caitiff eller en neonat av lågt anseende.

Det anses inte artigt att dricka av eller beordra någon annans ghoul utan att fråga dess Domitor först. Ghouler omfattas dock inte av Sjätte Traditionen, och även om man kanske inte går helt ostraffad av att döda någon annans ghoul så ses det heller inte som ett allvarligt brott.

Ghoulers mentala hälsa

Hur en Domitor behandlar sin ghoul varierar oerhört mycket. Vissa behandlar dem ganska kärleksfullt, andra grymt och sadistiskt. Om din vampyrkaraktär har en ghoul så är det ofta karaktärsutvecklande att fundera igenom hur du behandlar den. På grund av blodsbandet så får ghouler oftast en sorts hatkärlek även till en ond och sadistisk Domitor. Vampyren får alltid ”the benifit of the doubt”; ”Jag förtjänare säkert att hon slog mig”, ”Det är för mitt eget bästa som jag inte får träffa min flickvän”, ect.

Genom intaget av vitae ärver ghouler en liten del av vampyrens Best. Ghouler kan alltså gå i Frenzy, men det kräver mycket större provokationer än för vampyrer.

På grund av sin utsatta situation – att vara förslavad till ett odött monster – så har ghouler ofta någon typ av mentala problem. 

MÄRK: Du skaffar dig inte en möbel då du skaffar dig en ghoul. Den kommer att ha sin egen agenda som kanske inte alltid stämmer överens med dina planer. Behandlar du din ghoul illa kan det slå tillbaka mot dig

Att skaffa en ghoul i Stockholm by Night

Ghouler kan antingen förekomma som SLPs (spelledarkaraktärer, dvs. de finns på papper och agerar i spelvärlden, men har ingen spelare) eller som spelarkaraktärer (SPs). SLP-ghouler är vanligast. Vill du skaffa en SLP-ghoul så starta en mellanlajvshandling. Är du intresserad av att ha en SP-ghoul (eller om du vill spela en sådan själv), ta kontakt med Spelledningen.

HT 2008 beslutades det att alla kan ha 1 ghoul utan att behöva köpa bakgrunden Retainer, som annars symboliserar hur mycket ghouler man har. Men denna "gratis" ghoul kan endast uttföra enklare sysslor, och den kan inte ge en Influenser och liknande. För varje dutt i Retainer man köper får man en mycket skicklig och användbar ghoul (säg en läkare eller en revisor) eller två lojala men inte lika användbara ghouler (säg vakter). Har du Retainer 1 kan du alltså ha max 1+2 = 3 ghouler. Retainer 2 blir max 1+2+2 = 5 ghouler.

Bakgrunden Retainer tär på dina jaktmarker, eftersom det krävs ganska mycket blod för att mata så många ghouler. Dina tillgängliga jaktmarker minskas med X/2, avrundat uppåt, där X är din nivå i Retainers. Retainer 1 tar alltså bort en dutt i jaktmarker, och det gör även Retainer 2. Retainer 3 tar däremot bort två duttar i jaktmarker, osv. De som har många ghouler gör alltså bäst i att hålla sig väl med Fogdarna, eller att skaffa en ordentlig Herd. 

Varför vill man spela en ghoul?

Ghouler demonstrerar tragedin och svärtan i World of Darkness på ett oerhört tydligt sätt. Vissa ghouler kanske frivilligt började tjäna sin vampyr, andra ofrivilligt, men i slutändan så har ingen av dem någon möjlighet att göra något åt sin situation. Blodsbandets förvridna kärlek och vitaens oemotståndliga lockelse är starkare än några synliga bojor.

Att spela en ghoul ger en möjlighet att se vampyrvärlden ur en människas perspektiv. Ghoulen står med en fot i vampyrvärlden och en fot i människovärlden. I den ena slav, i den andra chef. Hur förklarar man för sin hustru och sina barn att man är borta hela nätterna? Hur behåller man jobbet när man har varit uppe hela natten och dessutom måste ägna förmiddagen åt att dumpa sin mästares blodtömda lik?`

Den moraliska kontrasten mellan människor och vampyrer blir också oerhört tydlig. De flesta människor är främmande inför tanken att faktiskt döda någon. Men vad skulle hända om man vägrar utföra mästarens befallning? Och att jaga åt sin Domitor – att tappa en annan människa på blod, eller föra en medmänniska till vampyrens käftar likt en hämtpizza – vad gör det med en ghouls psyke?

Som ghoul är man dock inte en robot eller en möbel, utan man är en person med egen bakgrund, känslor, mål, etc. Det finns alltså gott om utrymme för ghoulspelare att tänja på gränserna och tolka direktiv på sina egna små sätt. Blodsbandet gör lustiga saker med ens prioriteringar; kanske är det egentligen bäst för din älskade härskare att vara inlåst i garderoben, där ingen kan komma åt honom eller henne?

Att spela ghoul är dock inte så svart på vitt som det framstår ur vampyrernas perspektiv. Tvärtom balanserar ghoulerna på gränsen mellan det som är ont och gott, det som är sant och falskt, verklighet och den övernaturliga värld där det gäller att äta eller ätas. I ghoulernas gränsområde finns hemligheter som vampyrerna aldrig ser röken av, konflikter och förälskelser, manipulation och beräknande hämndlystenhet (och naturligtvis dagsljus!). Ofta pågår det ett virrvarr av intriger och utmaningar under den ordnade ytan. 

Det är på många sätt både en mer krävande och en mer givande roll än att spela en besläktad och kan i vissa fall ha mer att erbjuda i ett längre perspektiv. 

Ghouler och Influenser

Säg att någon skaffar en ghoul som är journalist, vilket skulle kunna meritera Influence: Media 2. Om ghoulen är en SLP så ges influenserna till Domitorn (men de måste förstås fortfarande köpas med XP). Om ghoulen är en SP så är det ghoulen själv som har influenserna, inte dess Domitor. Domitorn kan dock utnyttja dem via ghoulen.

Ghouler och Discipliner

SLP-ghouler kan inte ha högre nivåer av discipliner än nivå 1, och de kan inte lära sig några andra discipliner än sin Domitors klandiscipliner, samt Celerity, Potence och Fortitude. Ghouler kan inte använda Dominate på vampyrer. Presence fungerar däremot. Ghouler börjar med 1 i potence.

Ghouler som har en spelare kan från början ha max 2 disciplindottar och max 2 i någon av disciplinerna. När du skapar din ghoulkaraktär kan du välja mellan de tre fysiska disciplinerna (celerity, fortitude, presence) och/eller någon av karaktärens domitors discipliner, förutom Thaumaturgy, Protean, Presence 2 och Serpentis 2. Om ghoulen ska få fler disciplindottar måste domitorn köpa mer i retainer; en extra dott i retainer per ny disciplindott.

En ny disciplindott kostar 20 xp. Klandiscipliner (alltså domitorns) kostar x15. Vid en eventuell omfamning förlorar ghoulen alla discipliner som inte är klandiscipliner. 

F: Kan man vara ghoul åt mer än en vampyr samtidigt?

S: Det beros lite på vad man menar med att vara ghoul. Om man syftar till de rent fysiska fördelarna – att inte åldras, kunna hela skada och använda discipliner – så spelar det ingen roll vilken vampyr som man dricker vitae av. En ghoul kan tigga blod från flera olika vampyrer. Men eftersom man bara kan ha ett trestegsblodsband så finns det nästan alltid en ”huvud-Domitor”. En ghoul vars Domitor upptäcker att ghoulen har varit ”otrogen” och druckit av andra vampyrer lär dock inte vara nådig mot sin tjänare. All antydan till dislojalitet eller andra intressen hos ghoulen brukar bestraffas mycket hårt – ofta med döden.

F: Vad händer med ghoulens discipliner när den blir Omfamnad?

S: I Stockholm by Night behåller man inte de discipliner man hade innan Omfamningen, utan rent stats-mässigt så skapar man en karaktär som om man inte hade varit ghoul. 

F: Vad händer med blodsbandet när en ghoul blir Omfamnad?

S: Det gamla blodsbandet bryts, och nytt steg 1-blodsband skapas till dess Sire.
Camarilla.se behandlar ej verkliga händelser. Sida har med lajvet Stockholm by Night att göra och är en del av ett levande rollspel.
Alla likheter med verkliga personer är påhittade.

kontakta spelledningen - spelledningen@camarilla.se
Kontakta styrelsen via sbn.styrelsen@gmail.com
Föreningen Stockholm by Night
bankgiro 5787-4000
org.nummer 802415-8134