stockholm by night Har du registrerat dig? registrera!
Glömt Lösenordet?
användarnamn:s lösenord:

HuvudsidorTextarkivKaraktärIngame-arkiven######
NyheterFöreningSpelledningKalendariumLänkar


Ordlista

 

Ancilla: Benämning för vampyrer som är ca 100-350 år gamla.

Besläktad: Finare benämning på det vampyriska tillståndet, då det anses vulgärt att kalla någon för vampyr.

Blodsband: Artificiell kärlek och lojalitet som skapas när man dricker vampyrblod.

Blood Point: Spelmekanisk måttenhet för blod. 1 Blood Point = 5 dl. Förkortas BP.

Boon: En gentjänst man är skyldig. Förekommer som Minor Boon (Mindre Tjänst), Moderate Boon (Måttlig Tjänst), Major Boon (Större Tjänst) och Life Boon (Livsskuld). När man ber någon om en tjänst men inte kan erbjuda någonting i gengäld kan man istället säga ”Jag blir skyldig dig en Mindre Tjänst som du kan kalla in senare”. Boons registreras hos Harpyan.

Childe: Vampyrbarn. Plural: childer. Alla vampyrer är childe till någon annan vampyr. Kallas ofta för barn/dotter/son av sin Sire.

Disciplin/er: Vampyrernas övernaturliga krafter.

Elder: Benämning för vampyrer som är ca 350-1000 år gamla. Visas oerhört respekt och vördnad.

Elysium: En plats som har fått statusen som vampyrisk fristad och där särskilda fredsregler råder.

Elysieväktare: Ämbete. Den som ser till att Elysiums lagar följs. Kallas även för ”Väktaren av Elysium” eller ”Keeper of Elysium”.

Fiskal: Ämbete. Assistent åt Lagmannen. Kallas även för Vice-lagman.

Flegdeling: Benämning för nyskapade vampyrer som ännu inte anses vara myndiga.

Furste/Furstinna: Ämbete. Den som styr i en Camarilla-stad.

Generation: Mått på vampyrblodets styrka, men säger även hur många ätteled man är från den så kallade Första Vampyren; Kain. I Stockholm by Night förekommer huvudsakligen generation 9-13.

Ghoul: Människa eller djur som tjänar en vampyr och regelbundet dricker vampyrblod. Kallas även blodstjänare eller tjänare.

Harpya: Inofficiellt ämbete. Håller koll på ryktena och skvallret som går, och fungerar även som den som registrerar och håller reda på vilka Boons folk är skyldiga varandra.

Invigning: Se Omfamning.

Klan: Vampyrfamilj. Medlemmar av samma klan delar vissa egenskaper.

Lagman: Ämbete. Upprätthåller Camarillans lagar. Fångar brottslingar och fungerar som åklagare. Kallas även för Sheriff.

Methuselah: Benämning för vampyrer som är +1000 gammal. Du lär inte träffa en och överleva.

Neonat: Benämning för vampyrer som är ca 1-100 år gamla.

Omfamning: Akten att göra någon till en vampyr. Verb: ”att Omfamna”.

Primogen: Ämbete. Är ofta en del i ett beslutsfattande eller rådgivande organ som kallas Primogensrådet.

Sabbaten: En sammanslutning av onda och depraverade vampyrer.

Sire: Någon som har skapat ett childe. Kallas ofta för mor/far av sitt childe.

Skarprättare: Ämbete. Utför bestraffningar för lagbrott, efter att domen har fällts.

Tjänare: Se ghoul.

Torpor: Ett koma-liknande tillstånd som vampyrer antingen kan träda in i frivilligt, för att sova ett tag, eller ofrivilligt genom massiv kroppslig skada.

Traditionerna: Camarillans sex huvudlagar.

Vitae: Finare benämning på vampyrblod.

Äldste: Se Elder.
Camarilla.se behandlar ej verkliga händelser. Sida har med lajvet Stockholm by Night att göra och är en del av ett levande rollspel.
Alla likheter med verkliga personer är påhittade.

kontakta spelledningen - spelledningen@camarilla.se
Kontakta styrelsen via sbn.styrelsen@gmail.com
Föreningen Stockholm by Night
bankgiro 5787-4000
org.nummer 802415-8134