stockholm by night Har du registrerat dig? registrera!
Glömt Lösenordet?
användarnamn:s lösenord:

HuvudsidorTextarkivKaraktärIngame-arkiven######
NyheterFöreningSpelledningKalendariumLänkar


Kostnader och tid när du använder XP

Alla färdigheter, discipliner osv som ska höjas måste man skapa en handling för. Om spelledningen stöter på en höjning som vi inte kan hitta en motsvarande handling till kommer höjningen att tas bort och inga XP ges tillbaka. 

 

Erfarenhetskostnader

Dessa är kostnaderna för att köpa upp discipliner, färdigheter mm mha XP! 

  • Viljestyrka/Willpower 2xNN
  • Grundegenskaper/Attributes 0-5 = 3, 6-10 = 4, 11+ = 5
  • Fysiska grundegenskaper/Attributes 2xNN
  • Klandiscipliner 5xNN, första 7 om man har lärare, annars 10
  • Icke Klandiscipliner 7xNN, första 10. Kräver lärare.
  • Bakgrunder (ej Influenser) 1
  • Influenser: NN+1
  • Färdigheter 2xNN, första 3
  • Humanity: Enbart med spelledningens godkännande. 
  • Virtues: Enbart med spelledningens godkännande.

Många färdigheter går att träna upp med hjälp av självstudier, men det tar mycket längre tid än om man har en lärare. En lärare måste ha minst nivå 3 i färdigheten man vill lära sig. 

Klan-discipliner går att utveckla med hjälp av självstudier och eget experimenterade, men detta tar mycket längre tid än med en lärare. Märk att man enbart kan lära ut discipliner som hör till ens klans grunddiscipliner. Har man alltså lärt sig en "out of clan disciplin" så kan man inte lära ut den, oavsett hur högt värde man har.

Att lära sig saker är en inte helt problemfri historia. Det absolut lättaste sättet att lära sig något är att någon lär en det man vill lära sig. Självklart fungerar det ibland att lära sig att skjuta genom att titta på instruktionsvideos, etc men det är alltid bäst att ha en lärare som hjälper en. Det tar också ett bra tag att lära sig något. Om du ska lära dig att programmera PHP så kommer det ta ett tag från och med det att du börjat plugga tills att det har gått in nog att du kan använda det framgångsrikt. Om vi tar exemplet med att lära sig att programmera så ser skalan ut såhär: 


Det är lättast att lära sig om man har en lärare, det går med andra ord snabbare. Däremot så är det en skillnad på om du har en lärare som är kompetent eller om du har en lärare som är inkompetent vad gäller att lära ut (Vi har alla varit med om usla lärare, vi vet hur det är). Det innebär att om personen som ska lära ut har leadership så går det snabbare för dig att lära dig saker. Det går långsamt om du har en lärare som inte är bra på att lära ut men det går allra långsammast/eller är omöjligt när du inte har någon lärare alls. 

 

Självklart måste din lärare ha minst 3 i färdigheten du vill lära dig. 


MÄRK: Om din lärare ska lära dig potence 3 och du vill få den lödiga tidsbonusen som hans leadership ger dig så måste din lärare ha tre i leadership. Vill du lära dig två måste han ha två. Ett-Ett, you feel me? 


Såhär ser skalan ut: 


Lära sig potence 1 


Lärare med leadership= 1 vecka 

Lärare utan leadership= 2 veckor 

Ingen lärare alls= Omöjligt om det inte är en klandisciplin, är det en klandisciplin så går det men tar motsvarande en månad (och är dyrare i exp) 


Lära sig potence 2 


Lärare med leadership= 2 veckor 

Lärare utan leadership= 4 veckor 

Ingen lärare alls= Omöjligt, är det en klandisciplin så tar det två månader 


Lära sig potence 3 


LmL= 4 veckor 

LuL= 6 veckor 

Ingen lärare alls= Två månader om det är en klandisciplin, annars, NEJ. 

 

MÄRK: Vissa klandiscipliner lärs inte ut till andra klaner, enligt klankultur. Exempel är Protean, Serpentis, Thaumaturgy, Dementation. 


Camarilla.se behandlar ej verkliga händelser. Sida har med lajvet Stockholm by Night att göra och är en del av ett levande rollspel.
Alla likheter med verkliga personer är påhittade.

kontakta spelledningen - spelledningen@camarilla.se
Kontakta styrelsen via sbn.styrelsen@gmail.com
Föreningen Stockholm by Night
bankgiro 5787-4000
org.nummer 802415-8134