stockholm by night Har du registrerat dig? registrera!
Glömt Lösenordet?
användarnamn:s lösenord:

HuvudsidorTextarkivKaraktärIngame-arkiven######
NyheterFöreningSpelledningKalendariumLänkar


Mellanlajvhandlingar

Mellanlajvshandlingar eller bara förkortat/förslangat "handlingar" är ett redskap här på hemsidan som ni kan använda er av för att hantera era karaktärers handlande mellan lajven. (givetvis fungerar detta för användare som har karaktärer) Under sidan "handlingar" ser du de handlingar som din karaktär är inblandad i, och det sorterat. För att skapa nya handlingar klicka bara på "skapa ny handling". Du kan bara skapa så många handlingar per runda som du har i Humanity. Hur lång en mellanlajvsrunda är bestäms av spelledningen och varierar, men den är oftast en månad lång.

<<<<Allt som en karaktär gör mellan lajven och som inte har godkänts av en SL i en mellanlajvshandling, eller skriftligen på annat sätt, kan komma att ändras av SL. >>>>

För att engagera andra i din mellanlajvshandling scrollar du i listan under Inblandade tills den karaktär du vill blanda in. Det finns sedan två alternativ; måltavla och inblandad.

Om du blandar in någon som en måltavla så kan inte den personen se att den är inblandad i en handling, och den kan inte se vad som skrivs i handlingen. I princip så handlar det alternativet bara om att SL ska se vilken/vilka personer som är måltavlor för din handling.

Om du blandar in någon som en inblandad så kan personen däremot skriva i handlingen och se vilka bidrag som har lagts till. Det innebär att du oftast vill ändra måltavla till inblandad innan du trycker på Inblanda-knappen. Dock kan endast SL se vilken nivå som någon har lagt in bidrag till. Om du t.ex. lägger i Resources 4 så kommer andra inblandade endast att se att du har lagt till Resources, och om du har lagt till Celerity 3 så kan de bara se att du har lagt till Celerity. Lägg endast till bidrag som är uppenbart relevanta för det du försöker uppnå. Du kan alltid lägga till fler bidrag senare, om det behövs.

Du kan endast ha så många aktiva mellanlajvshandlingar som du själv har Humanity. En Humanity 4-karaktär kan alltså ha 4 fyra aktiva handlingar som den själv har startat, medan en Humanity 2-karaktär bara kan ha två. Det innebär att även om du kan skapa 3 handlingar per månad (med 3 i Humanity) så kan 2 gamla, aktiva handlingar göra att du endast får starta 1 ny innan du har avslutat dina gamla handlingar. Däremot kan du vara inblandad i hur många som helst.

Försök att avsluta handlingar så snabbt som möjligt. Mellanlajvshandlingar är ett komplement till lajvet, och rollspelande där varken kan eller bör ersätta plottande och aktiviteter under själva lajven.

Den spelledare som du är tilldelad under din handling är den spelledare som du alltid ska vända dig till när du på tex. en spelkväll vill reda ut ngt runt den handlingen. När något nytt har hänt i någon av dina handlingar så noteras detta med en blinkande röd prick framför den handlingen.

Så, i vilka situationer behöver man starta en mellanlajvshandling för att göra något? Frågan är komplicerad, men några svar är "sådant som inte är rutiner", "sådant som involverar/påverkar spelvärlden" och "sådant som förändrar karaktären". Du behöver inte starta en mellanlajvshandling för att jaga på dina existerande jaktmarker. Du behöver inte skapa en mellanlajvshandling för att hämta posten. Du behöver heller inte skapa en mellanlajvshandling för att ta kontakt med en annan karaktär och föra ett vanligt samtal, det kan ni göra via brevfunktionen. Däremot så är det bra att starta en mellanlajvshandling för att t.ex. skaffa ett pass, hitta en ny bostad, skaffa en ghoul, sätta upp ett säkerhetssystem, träna upp en disciplin och skaffa ett vapen. Generellt sett är det alltid bättre att starta en handling än att inte göra det.

När man skaffar ett nytt vapen (köpa/stjäla/tillverka själv) så behöver man få prylens funktion/styrka/värde/skadegörande effekt/hållbarhet ect. godkänd av SL.

Allt som en karaktär gör mellan lajven och som inte har godkänts av en SL i en mellanlajvshandling, eller skriftligen på annat sätt, kan komma att ändras av SL.

Hur ska jag formulera mig i en mellanlajvshandling?

Beskriv vad du vill göra (vad målet är med handlingen) och hur du försöker gå till väga. Antag inte att saker och ting kommer hända på ett visst sätt, eller att du kommer lyckas med ett visst delmoment. Det är upp till spelledaren att avgöra. Lägg hellre upp din plan i flera delsteg, där du kan checka av vart och ett med spelledaren.

Exempel på dålig formulering: "Jag vill skaffa Inflytande i Occult. För att göra det tar jag kontakt med en domedagssekt och går på ett av deras möten. De gillar mig omedelbart och vill att jag ska bli deras ledare." 

Exempel på bättre formulering: "Jag vill skaffa Inflytande i Occult. Jag börjar med att försöka hitta en lämplig domedagssekt [Investigation 2]."

SL: Ok. Du får nys om sekten Ragnarröks Rorsmän.

"Jag hör när deras nästa möte är. Om jag lyckas så går jag dit och försöker göra mig vän med dess medlemmar [Presence 3]. Jag försöker göra mig behjälplig, och visa mina ockulta kunskaper [Occult 2]. På sikt är mitt mål att etablera mig själv som ledare för kulten."

SL: Check. Flera kultmedlemmar tyr sig till dig, men du kommer nog få arbeta ett tag på att bli ledare i kulten. Bl.a. så behöver du fler som stödjer dig, och en kreativ plan för att avsätta den nuvarande ledaren.  
Camarilla.se behandlar ej verkliga händelser. Sida har med lajvet Stockholm by Night att göra och är en del av ett levande rollspel.
Alla likheter med verkliga personer är påhittade.

kontakta spelledningen - spelledningen@camarilla.se
Kontakta styrelsen via sbn.styrelsen@gmail.com
Föreningen Stockholm by Night
bankgiro 5787-4000
org.nummer 802415-8134