stockholm by night Har du registrerat dig? registrera!
Glömt Lösenordet?
användarnamn:s lösenord:

HuvudsidorTextarkivKaraktärIngame-arkiven######
NyheterFöreningSpelledningKalendariumLänkar


Inflytanden

Inflytande är den mekanism Besläktade använder för att styra människor till sina egna mål. Varje inflytande är bundet till en viss person. Nivån på inflytandet avgörs efter hur mäktig personen ifråga är. Du måste utöver personens namn och maktområde även meddela spelledningen på vilket sätt du kontrollerar personen ifråga. Om det är genom mutor, respekt, vänskap, släktskap, utpressning eller övernaturlig manipulation. Du tar själv initiativet till att kontakta en spelledare för att använda dina inflytande. Denna spelledare väljer sedan hur lång tid det tar innan du kan använda ditt inflytande igen.

Till skillnad från andra Bakgrunder kan Inflytande köpas flera gånger om, en för varje person du vill kontrollera. Varje spelare kan max äga så mycket inflytande som hon har i sina totala Grundegenskaper. En grundkaraktär kan därför aldrig ha fler än 15 totala inflytandenivåer (7+5+3 för karaktärens sammanlagda grundegenskaper). Nya karaktärer får heller inte börja lajvet med mer än 3 i varje enskilt Inflytande.

De olika inflytande områdena
Detta är riktlinjer och exempel på vad man kan använda de olika nivåerna av influenser till. Då detta bara är riktlinjer så kan sl tillåta spelare att utföra handlingar som har en högre nivå än vad han har, om det gagnar spelet.

Varje område har ett ett hemlig antal tillgängliga platser. Dessa kan regleras med inflytandet politics. Detta kommer att reglera hur svårt det är att skaffa sig områden inom dessa infytanden, samt reglera konkuransen.

Inflytande-pool
Att bygga en inflytande-pool kan beskrivas som att du lägger tid med dina inflytanden i något företag eller projekt över en längre tid. Inflytande-pooler kan vara allt ifrån gatugäng till företags koncerner eller hemliga sluta sällskap.

Poola: du kan varje handling göra ett test om du lyckas lägga media 3 till en inflytande pool. Varje lyckad handling så läggs media 3 till poolen, och om en annat inflytande av samma valör och område finns i poolen så slås dom ihop till en större valör.

Ex:
handling 1: lyckad (inflytande media 3)
handling 2: lyckad (inflytande media 3 + inflytande media 3 = inflytande media 4)
handling 4: lyckad inf. media 4 + inf. media 3)
handling 5: lyckad (inf. media 4 + (inf. media 3 + inf. media 3 = inf. media 4) = inf. media 5)
handling 6: Du kan nu använda ett nivå 5 inflytande i ett test.


Byråkrati (Bureaucracy)
Du kan kontrollera olika statlig instanser och myndigheter, så som Skatteverket, länsstyrelsen, landstinget osv. Genom att använda olika social program och statliga tjänstemän, så kan du gå förbi regler och bestämmelser eller vrida det byråkratiska maskineriet. Byråkrati är bra för att operera eller stänga ner företag, fejka eller få tag på tillstånd och identifikations papper och för manipulera officiella handlingar m.m.

Kostnad och Effekt

Nivå 1
Spåra olika handlingar och betalningar

Nivå 2
Fejka en födelseattest eller körkort
Ta bort el, vatten etc. från en liten fastighet
Stänga en liten väg eller park
Få social bidrag utbetalt (3000kr)


Nivå 3
Fejka en dödsattest, pass eller arbetstillstånd
Hålla upp handlingar i en månad
Stänga ner ett litet företag genom anklagelser


Nivå 4
Initiera en telefon buggning
Fejka landägarpapper
Initiera en stor undersökning av en byråkratisk institution


Nivå 5
Starta, stoppa eller ändra en stads stort program eller policy
Stänga en stor affärsverksamhet pågrund av enstaka fel
Ändra stadszoner
Ta bort alla akter på en person i staden.


Kyrkan (Church)
Visserligen har den moderna kyrkan mindre kontroll över samhället än den hade förr i tiden, men den har fortfarande kontroll över vissa politiska instanser och kommuner. Att känna de rätta personerna gör att man kan få reda på både det ena och andra om folkgrupper i olika religioner(dock kulter och små föreningar tillhör Occult). När du använder Kyrk influens så påverkar du kyrkans policy, vilka som jobbar var och kan få tag i olika papper m.m. Präster, biskopar olika religiösa ordnar inkluderas i denna influens.

Kostnad och Effekt

Nivå 1
Identifiera de flesta medlemmar av en speciell tro i det lokala området.
Förklä sig som en person tillhörande en viss religion(även präst).
Slå upp saker i kyrkoböckerna(dop, giftermål, begravning, etc.).

Nivå 2
Identifiera högre medlemmar i kyrkan.
Spåra reguljära medlemmar.
Utesluta vanliga medlemmar.

Nivå 3
Öppna eller stänga en kyrka.
Hitta en vanlig kyrkanknuten vampyrjägare.
Ta pengar från kollekten (3000kr).
Gå in i de private arkiven i en kyrka.

Nivå 4
Misskreditera eller suspendera högt satta medlemmar.
Manipulera regionala grenar av kyrkan.

Nivå 5
Organisera stora protester.
Få tag i gamla kyrkoarkiv och läror.


Finans (Finance)
att manipulera marknaden, aktier och marknadsrapporter är en hobby för många besläktade, speciellt dom som använder det för att dölja sin rikedom. Visserligen så är din verkliga tillgängliga summa pengar beroende på Resurser, så kan du använda Finans Influensen till att starta eller döda företag, krossa eller stödja bankväsendet och ändra kredit filer. Självklart är ju sådan makt inte att leka med - förmögenheter skapas och förstörs på detta sätt.

Kostnad och Effekt

Nivå 1
Ta reda på om stora transaktioner och finansiella händelser.
Få fram kapital(10.000kr).
Lära sig om generella ekonomiska trender.
Lära sig de sanna motivationerna bakom många finansiella aktioner.

Nivå 2
Spåra ett osäkrat litet konto.
Få fram kapital för att köpa en liten firma.

Nivå 3
Köpa en stor firma(eller många små).

Nivå 4
Manipulera den lokala bankhandeln(försena insättningar, lite kredit ändringar).
Krossa en liten firma.

Nivå 5
Kontrollera en aspekt av banken i staden(stänga minuten, ""bankens lediga dag"").
Krossa en stor firma.
Köpa in sig i en riktigt stor firma.


Sjukvård (Health)
vissa vampyrer använder kontakter i den läkemedelsindustri för att få tag i blod. Necromancers och praktikanter av magi kan också få tag i kroppsdelar eller medicinska data för att stödja deras studier. Dessutom för att upprätthålla Maskeraden så behövs ofta lite kreativ ändring av vissa medicinska akter. Allt detta faller inom Hälsa influensen.

Kostnad och Effekt

Nivå 1
Få tag i en persons medicinska akt.
Fejka vaccinations rapporter och liknande.
Använda de vanliga sakerna på ett sjukhus när du vill._ Få tag i ett Blood point av mänskligt blod.

Nivå 2
Få tag i vissa medicinska forsknings rapporter.
Få ett mindre labbjobb gjort.
Få tag i en kopia av en obducents rapport.
Utfärda mindre karantäner.

Nivå 3
Korrumpera resultaten av tester eller inspektioner.
Ändra medicinska akter.

Nivå 4
Få tag i en kropp.
Totalt skriva om medicinska akter.
Använda forsknings bidrag själv(3000kr).
Utfärda mindre medicinska undersökningar på en person.
Utfärda större karantäner.
Stänga ner företag pågrund ""hälsovådligt"".

Nivå 5
Få speciell forskning gjord.
Få folk inspärrade på sjukhus eller frisläppta.


Societete (High society)
den glittriga toppen av samhället rör sig i cirklar av rikedom och elegans. Många besläktade finner såna positioner lokande, och dom hänger sig åt passioner såsom de rika och berömda. Att kunna umgås med de rika och berömda gör att man får ett visst ord med laget när det gäller trender och vissa andra saker. Kombinerat med Fame så förvandlar High Society Influens en vampyr till en dekadent älskling i de mest exklusiva sociala kretsarna. I dessa finner man idrotts stjärnor, skådespelare, regissörer, artister, konstnärer, rockstjärnor och trendsättare.

Kostnad och Effekt

Nivå 1
Lära sig vad som är trendigt.
Få tag på de så svår-åtkomliga biljetterna till en show.
Veta om shower, pjäser eller galor långt innan de kungörs.

Nivå 2
Spåra de flesta kändisar.
Vara en lokal röst i nöjesbranschen.
""Låna"" lite pengar från rika vänner(10.000kr).

Nivå 3
Krossa lovande karriärer.
Umgås med folk långt över din status.

Nivå 4
Lite kändis status.

Nivå 5
Få ett kort deltagande i en pratshow som inte ska läggas ner.
Förstöra en ny klubb, galleri, festival eller annan tilldragelse.


Industri (Industry)
det ständiga snurrande hjulet av arbete föder ekonomin och marknaderna världen runt om. Maskiner, fabriker och blå klädda arbetare är i ständig rörelse varje dag. Kontroll över Industri Influens gör att man kan luta på facket, ändra arbetets riktning, placering av fabriker och produktionen.

Kostnad och Effekt

Nivå1
Lära om industriella projekt och rörelser.

Nivå 2
Få mindre projekt gjorda.
Ta lite från fack kassan eller förskingra lite pengar(5000kr).
Arrangera små olyckor eller sabotage.

Nivå 3
Organisera mindre strejker.
Utnyttja utrustning och maskiner för en kort tid.

Nivå 4
Stänga ner en mindre fabrik.
Nyöppna en mindre fabrik.

Nivå 5
Manipulera stora lokala industrier.


Rättsväsen (Legal)
då många av de operationer som vampyrer håller på med åtminstone är marginellt olagliga, så är stort inflytande över domare och advokater ovärderligt. De besläktade som drar i tåtarna i rätten ser ofta till att affärer som bara har med vampyrer att göra fortsätter att bara har med vampyrer att göra. Självklart så kan man även bussa rätten på en fiende.

Kostnad och Effekt

Nivå 1
Få fri representation i mindre fall(bra advokat).

Nivå 2
Undvika borgen eller fängelsevistelse för en åtalad.
Få mindra anklagelser tillbakadragna.

Nivå 3
Manipulera proceduren(mindre testamenten och kontrakt, rättegångsdatum).
Få tag på rättegångspengar(3000kr).
Få bra representation i de flesta fall.

Nivå 4
Utfärda stämningar.
Binda upp rättegångar.
Få de flesta anklagelser tillbakadragna.
Arrangera eller dra in permis.
Stänga ner alla förutom de allvarligaste undersökningar.

Nivå 5
Få deporterings förhandlingar att hållas mot någon.


Media
att dirigera media bort från vampyrernas aktiviteter är en mycket bra sak för Maskeraden. Att sätta medias stora intresse på vissa speciella händelser kan försätta en fiende i pinsamma situationer. Med Media så kan du krossa eller ändra nyheterna, kontrollera nyhetsstationerna och reportrar och få opinionen att svänga. Med SL:s tillåtelse så kan man också få tillgång till mera tekniska områden av televisionen, radio eller film.

Kostnad och Effekt

Nivå 1
Få reda på om stora nyheter tidigt.
Få små artiklar skrivna (inom rimligheten gräns).

Nivå2
Hålla tillbaks(min inte stoppa) små artiklar eller rapporter.
Få tag på utredande reporter information.

Nivå 3
Initiera nyhets utredning och rapporter.
Få projekts stöd och slösa det(3000kr).

Nivå 4
Bygga upp eller förstöra nyheter eller projekt.

Nivå 5
Offentliggöra fejkade nyheter (lokalt endast).
Ta bort små lokala artiklar eller rapporter totalt.


Ockult (Occult)
den gömda världen av övernaturliga sällskap och hemligheter, konspirationer och ovanliga fraktioner. Självklart så är en vampyr medveten om att det finns konstiga saker där ute pågrund av hans egen existens(ja, om nu vampyrer existerar?), men riktig ordentlig kunskap om detta är Abilities. Med hjälp av Occult influens så kan du få information för att höja din kunskap, komma in i det occulta gemenskapen och finna ovanliga komponenter till magiska ritualer. Även delar av den ständigt jäckande boken Nod kan hittas med rätt kontakter. Kultledare, alternativa religiösa grupper, lurendrejare, occultister, new agera och mer farliga element kan finnas här.

Kostnad och Effekt

Nivå 1
Kontakta och använda vanliga ockulta grupper och deras utövanden.
Känna vissa av de mer synliga ockulta figurerna.

Nivå 2
Känna och kontakta vissa av de mer obskyra ockulta figurerna.
Få tag i material för de flesta ritualer och riter.

Nivå 3
Känna till närheten av vissa övernaturliga varelser och (möjligen)kontakta dem.
Få tag på nödvändiga eller ovanliga komponenter och material.
Mjölka lätt imponerade wannabes på pengar (3000kr).
Få tag på ockulta skrifter och rullar.
Forska på en lätt ritual från din sekt.

Nivå 4
Forska på en mellan svår ritual från din sekt.

Nivå 5
Få tag på mindre magiska föremål.
Få tag på en svår ritual från din sekt.


Polisen (Police)
dessa dagar undrar både människor och besläktade vem det är som polisen beskyddar. Med det sagt så kan Police influens vara väldigt bra att inneha för maskeraden, för att skydda sina tillgångar eller för rikta uppmärksamheten mot sina fiender. Ja, anarkernas attityd kommer inte rädda dom när polisen utför en razzia mot deras haven på dagen. Poliser i alla nivåer, detektiver, kontorspersonal, fängelsevakter, speciella grenar(Piketen ) och lokal polis utgörs av detta.

Kostnad och Effekt

Nivå 1
Lära sig polis proceduren.
Höra polis information och rykten.
Undvika trafik böter.

Nivå 2
Få nummerplåtar kollade.
Undvika mindre förseelse (första gången).
Få ""inside"" information.

Nivå 3
Få kopior av en undersöknings rapport.
Få polisen att följa, hålla kvar eller trakassera någon.
Finna byrå hemligheter.

Nivå 4
Få tag på konfiskerade vapen eller kontraband.
Få allvarliga anklagelser lyfta.
Starta en utredning.
Få pengar, antingen från bevisförrådet eller en rekvirering (100 00kr).

Nivå 5
Initiera stora undersökningar.
Arrangera en arrestering.
Initiera avdelnings utredningar.
Få poliser avskedade.Gatan (Street)
Ignorerade och ofta spottade på av de ""bättre"", folket i de mörka gränderna och slummen har skapat sin egen kultur för att ta itu med livet och de ""andra"" som ibland kommer in i deras samhälle. När du använder Street Influens, så använder du dina kontakter för att få tag på hemlösa, gäng medlemmar, patrask, små kriminella, prostituerade, knarkare och andra låg element i staden.

Kostnad och Effekt

Nivå 1
Få höra ordet på gatan.
Identifiera de flesta gäng och veta deras tillhåll och vanor.

Nivå 2
Leva för det mesta utan fruktan på undersidan av samhället.
Hålla en kontakt eller två med de flesta aspekter av gatlivet.
Få tag på lite olagligt gods eller smuggelgods(inte stora saker).

Nivå 3
Få lite insikt i andra influenser.
Arrangera någon tjänst från gatufolket eller ett gäng.
Få tag på pistoler eller ovanliga närstridsvapen.

Nivå 4
Mobilisera grupper av hemlösa.
Panthandel eller hålla en ""insamling"" (3000kr).
Få tag på ett hagelgevär, gevär eller en SMG.
Ha en talan i de flesta aspekter av gäng operationer.

Nivå 5
Kontrollera en medium stort gäng.
Arrangera imponerande protester av gatufolk.


Transport (Transportation)
de flesta vampyrer sätter sina bon i lätt försvarbara delar av staden. Att färdas igenom vildmarken är svårt, med problem som solljus och varulvar. Utan denna Influens så skulle vampyr världen krympa till öar av ""civilisation"" med farliga områden emellan. Att få tillgång till speciella saker och tjänster kan också kräva lite Transportation Influens. Alla dessa saker kan kontrolleras med lite umgänge med lastbilsförare, tullmän, tågpersonal, flygplatser, taxiförare, gränspatruller, piloter och flera hundra andra folk och fä.

Kostnad och Effekt

Nivå1
Veta vad som går var, när och varför.
Resa lokalt snabbt och gratis.

Nivå 2
Spåra ett ovetande mål om han använder lokal trafiken.
Arrangera säker transport(eller åtminstone dold) från vanliga hot(rån, terrorism, solljus, etc.).

Nivå 3
Allvarligt hindra en persons möjlighet att färdas.
Undvika de flesta övernaturliga hot när man reser(såsom varulvar).

Nivå 4
Stänga ner en form av transport(busslinjer, skepp, plan, tåg, etc.) temporärt.
Dirigera pengar åt ditt håll(5000kr).

Nivå 5
Redigera om olika sätt att färdas(oops bussen tog en annan väg).
Smuggla med säkerhet.


Undrevärden (Underworld)
världen av brott erbjuder lukrativa möjligheter för viljestarka eller lämpliga ledare. Vapen, pengar, droger och sex - såna läckra aktiviteter kan ledas av någon talangfull eller grym nog för att göra det. Underworld Influens låter dig kalla på såna tjänster för alla sorters illegala handlingar, och dess ranker är full av Maffia, knarkhandlare, ockrare, torpeder, hälare, och kriminella gäng.
Kostnad och Effekt

Nivå 1
Lokalisera mindre olagliga saker(knivar, lätta droger, olagligt spel, etc.).

Nivå 2
Få tag på pistoler, tunga droger, stulna bilar.
Hyra muskler för att mjuka upp någon.
Sälja eller köpa stulet gods.
Bevisa att brott lönar sig(och få 10000kr).

Nivå 3
Få tag på ett gevär, hagelgevär eller SMG.
Arrangera en mindre ""hit"".
Möta någon i en brottsorganisation.

Nivå 4
Få reda på Maffia anknutna brott.

Nivå 5
Arrangera gäng mord.
Hyra en sprängattentats speciallist eller en mordbrännare.
Försörja den lokala drog efterfrågan.


Universitet (University)
Institutioner av bildning och forskning är grunden i University Influens. Tillgång till kunskapens korridorer kan hjälpa dig att får tag på många saker, från gamla språk till forsknings assistans till många lättpåverkade unga sinnen. Skolrådet, studenter från dagis till högskola, professorer, lärare, rektorer, fakulteter och annan personal finns i denna influens.

Kostnad och Effekt

Nivå 1
Veta uppläggningen och tillvägagångssätt av lokala skolor.
Få tillgång till låg nivå av universitets materiel.
Få tag på akter upp till gymnasienivå.

Nivå 2
Känna en kontakt eller två med användbar kunskap eller färdighet.
Ha lite tillgång till lokaler och utrustning.
Fejka gymnasiebetyg.
Få tag på högskola akter.

Nivå 3
Få fakultet tjänster.
Ställa in en klass (Linje, program, kurs).
Fixa betyg.
Misskreditera en student.

Nivå 4
Organisera student protester.
Misskreditera fakultet medlemmar.

Nivå 5
Falsk förklara ett betyg.
Förfalska betyg och utbildning.Politik (Politics)
att vända kappan efter vinden är en andra natur för många vampyrer, så dom kommer ganska bra överens med andra blodsugare - det vill säga; politiker. Ändra på partiers ståndpunkt, kontrollera lokala val, personbyte på utvalda poster, och kalla in tjänster faller alla inom detta influens område. Väl placerad utpressning, mutning och andra smutsiga tricks är vardagsmat bland folk i toppen.

Kostnad och Effekt

Inflytande i politik är en ganska speciell bakgrund. Men detta inflytande kan du manipulera de andra områdena i staden genom din politiska lobbyism. Rent praktiskt innebär det att du kommer att få lägga en röst för och en röst mot varsit inlflytandeområde. Detta kommer att reglera hur svårt det är att skaffa sig områden inom dessa infytanden, samt reglera konkuransen
Camarilla.se behandlar ej verkliga händelser. Sida har med lajvet Stockholm by Night att göra och är en del av ett levande rollspel.
Alla likheter med verkliga personer är påhittade.

kontakta spelledningen - spelledningen@camarilla.se
Kontakta styrelsen via sbn.styrelsen@gmail.com
Föreningen Stockholm by Night
bankgiro 5787-4000
org.nummer 802415-8134